Bouw wat negatiever gestemd, industrie positiever
Het ondernemersvertrouwen in de bouwsector viel aan het begin van het derde kwartaal wat terug. De bouw kende een wat minder goed tweede kwartaal, na twee sterke kwartalen in de winter. Hoewel negatief, is het vertrouwen lang niet zo laag als in de voorgaande drie jaar. Ondernemers in de industrie waren juist positiever gestemd. Eerder meldde het CBS dat het producentenvertrouwen in de industrie in de loop van het tweede kwartaal verbeterde tot het hoogste niveau in drie jaar tijd.

Handel positiever
De detailhandel is positiever gestemd aan het begin van het derde kwartaal. Het vertrouwen steeg naar het hoogste niveau in bijna vier jaar. De detailhandel noteerde in de eerste helft van 2014 een groei van de omzet, na jaren van krimp. Ook in de groothandel groeide het vertrouwen verder. Dit is in lijn met de lichte groei van de export, hogere investeringen en meer verkopen bij de detailhandel in het eerste half jaar.

Vertrouwen horeca valt terug
Het optimisme onder horecaondernemers is aanzienlijk getemperd. Het aanvankelijke enthousiasme over het sterke eerste kwartaal is daarmee wat weggeëbd, maar de sector is nog altijd beduidend positiever dan in 2012 en 2013.