De Conjunctuurenquête Nederland (COEN) is het gezamenlijke conjunctuuronderzoek van VNO-NCW, MKB Nederland, Centraal Bureau voor de Statistiek, Kamers van Koophandel en Economisch Instituut voor de Bouw. Dit onderzoek brengt vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven in kaart, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak. Daarbij wordt in de analyse en de vraagstelling ingespeeld op actuele ontwikkelingen.

Steeds meer bedrijven vallen om door opheffing of faillissement. Met de beperkte groei van de wereldhandel, de bezuinigingen door de overheid en de consument, die de hand op de knip houdt, is de vraag hoe lang de groei aanhoudt. De productieve sectoren (industrie en landbouw) en de productievolgende sectoren (vervoer, groothandel en zakelijke diensten) zijn na een ronduit slecht eerste kwartaal een stuk positiever in hun verwachtingen voor het tweede kwartaal. De sectoren die het van de consument moeten hebben zijn een stuk negatiever gestemd. De groei van de export vindt plaats in de industrie (+8,8%), het vervoer (+24%), de zakelijke diensten (+5,9%) en in de groothandel (+9%). De toename van de binnenlandse groei doet zich in alle sectoren voor, behalve de horeca. Met de kanttekening dat er in de bouw en de landbouw sprake zal zijn van minder krimp.

De volledige COEN rapportage alsmede de regionale COEN-rapporten, kunt u downloaden via www.kvk.nl/coen.