Het derde kwartaal pakte per saldo minder slecht uit voor Nederlandse ondernemers dan verwacht. De omzet (-4,9%) pakte beter uit dan verwacht (-11,7%). Ook de export deed het beter (5,8%) dan verwacht (1,4%). De verwachte krimp (-14,6%) in de werkgelegenheid pakte in werkelijkheid iets minder slecht uit (-13,4%). Alleen de investeringen zakten terug naar het dieptepunt van het eerste kwartaal. De kentering ten goede in de winstgevendheid zet door (van -15,5% naar -11,8%). Het totale oordeel over het economisch klimaat pakte beter uit (-14,7%) dan verwacht (-16,9%).

Omzetverwachting
Ondernemers zijn tamelijk optimistisch voor het vierde kwartaal. De omzetverwachting (11,4%) komt voor het eerst sinds jaren royaal boven de nullijn uit. Maar liefst 17,3% verwacht per saldo een toename van de export. Ook hier is de stemming een stuk beter dan de afgelopen jaren. Er wordt wel weer een grotere krimp (-15,5%) in de personeelssterkte verwacht. De stemming rond de investeringen (-12,6%) leeft weer wat op. De verwachting rond de winstgevendheid (-11,8%) is opnieuw wat minder negatief. Al met al is de stemming over het economisch klimaat een stuk minder negatief (-7%).

Meer informatie: COEN Q4_2013_Nederland (pdf-bestand)