Alleen Luxemburgse en Ierse export meer geconcentreerd
De genoemde 61 procent is opgebouwd uit de export naar Duitsland (25,8 procent), België (13,9 procent), Frankrijk (9,2 procent), Verenigd Koninkrijk (7,5 procent) en Italië (4,7 procent). Alleen Luxemburg en Ierland hebben een export die nog geconcentreerder is dan die van Nederland. Bijna twee derde van de export van deze landen is te danken aan de export naar de vijf belangrijkste exportbestemmingen. De sterke concentratie van de Nederlandse export heeft voor een deel te maken met de belangrijke rol die wederuitvoer in de totale Nederlandse uitvoer speelt.

Nederlandse import juist niet zo geconcentreerd
In vergelijking met de import van andere EU-landen is de Nederlandse import niet zo geconcentreerd. De vijf belangrijkste importpartners van Nederland zijn samen goed voor 47 procent van de totale importwaarde. Dit is aanzienlijk onder het EU-gemiddelde van 54 procent. De vijf belangrijkste importpartners van Nederland zijn: Duitsland (14,4 procent), China (11,8 procent), België (8,6 procent), Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk (beiden 6,1 procent). 

Concentratie totale Nederlandse handel rond Europees gemiddelde
De concentratie van de totale Nederlandse handel, de som van Nederlandse import en export, ligt iets boven het EU-gemiddelde. De vijf belangrijkste handelspartners van Nederland (Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China) vertegenwoordigen samen een belang van 52 procent in de totale Nederlandse goederenhandel. In de EU geldt een gemiddelde van 51 procent.

Bron: CBS