De afzetprijzen nemen nog steeds af, al lijken de prijzen op de binnenlandse markt zich weer te herstellen. Wel zijn er meer vacatures bijgekomen en is het producentenvertrouwen relatief hoog. In lijn met de afzwakkende groei in de industrie zijn de verwachtingen voor het derde kwartaal noch negatief, noch positief.

Op de website van het CBS vindt u de volledige Kwartaalmonitor.  Hierin wordt ook ingegaan op de verschillende deelbranches van de industrie.