Meer woningbouw

Bouwbedrijven die actief zijn in de woningbouw boekten meer omzet omdat er aan meer woningen gewerkt wordt. De investeringen in nieuwbouwwoningen groeiden in het vierde kwartaal met 11 procent. Zo’n sterkte toename is in bijna tien jaar niet voorgekomen. Hoewel er aan het eind van 2014 aan meer woningen wordt gewerkt, was het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in het vierde kwartaal van 2014 nog wel lager dan een jaar eerder.

Vooruitzichten woningbouw al langer positief

In het lange traject dat aan daadwerkelijke bouwactiviteiten vooraf gaat, zijn al langer positieve ontwikkelingen zichtbaar. Zo stijgt bij architecten de waarde van nieuwe ontwerpopdrachten voor woningen al  sinds het derde kwartaal van 2013. Ook het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een vergunning is verleend, neemt al sinds het eerste kwartaal van 2014 sterk toe. In heel 2014 werd er voor bijna 40 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven, 50 procent meer dan in 2013.