Aan personen van 27 jaar of ouder werden 286 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt, 4 duizend meer dan een kwartaal eerder. Ten opzichte van eind maart 2011 is het aantal uitkeringen aan 27-plussers met 8 duizend toegenomen. Deze stijging is in lijn met de ontwikkelingen bij de WW en de werkloosheid. Vanaf het derde kwartaal van 2011 tot en met het eerste kwartaal van 2012 is zowel het aantal WW-uitkeringen als het aantal werklozen opgelopen.

Het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren tot 27 jaar is in de eerste drie maanden van dit jaar met 3 duizend gedaald tot 31 duizend. Deze afname hangt samen met wetswijzigingen die per 1 januari 2012 van kracht zijn geworden. Drie belangrijke veranderingen zijn de invoering van vier weken zoektijd voordat jongeren in aanmerking kunnen komen voor bijstand, de invoering van de huishoudinkomenstoets en de samenvoeging van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) met de WWB. In het kader van het Lente-akkoord is de huishoudinkomenstoets inmiddels weer afgeschaft.

Meer informatie: Persbericht CBS incl tabellen en grafieken (pdf-bestand)