Ruim vijf jaar na de intrede van de economische neergang lijkt herstel zich eindelijk in te zetten. De economische groei is echter beperkt. De Twentse economie herstelt dit jaar gemiddeld iets sneller dan de rest van Nederland (0,8%), terwijl de Achterhoek ook weer groeit (0,5%).

Afgelopen twee jaar het zwaarst

Ondanks de malaise in de bouw heeft de economie van Twente in de periode 2009-2013 gemiddeld iets beter gepresteerd dan de rest van het land. In 2009 wist de Twentse industrie zich bijvoorbeeld nog aan de landelijke krimp te onttrekken en groeiden ICT en agrarische sector sterk.

Twente heeft juist de laatste twee jaar met de sterkste economische krimp te maken gekregen. Het verwachte herstel dit jaar wordt vooral gedreven door de flinke groei in de maakindustrie (2,5-3%)  en de chemie (3%). Andere van export profiterende sectoren als groothandel en transport ondersteunen de groei.

Het herstel blijft echter broos, waarbij het verder aantrekken van dienstverlenende sectoren in 2015 teniet wordt gedaan door lagere verwachte groei van de industrie. Per saldo ligt de economische groei met 0,9% hierdoor nauwelijks hoger dan in 2014 en onder het landelijke gemiddelde van 1,3%.

Ook de Achterhoek profiteert in 2014 van het aantrekken van de exportgerichte sectoren en in mindere mate de bouw.  Dat de groei achterblijft bij het landelijke gemiddelde heeft te maken met de bevolkingsafname en de kleine krimp in de detailhandel en de zorg. Ook in 2015 zet afname van de bevolking en krimp in de zorg een rem op de groei (0,6%).

Bron: ING