Het ontbreken van overgangsrecht gaf FNV Kunsten, Informatie en Media, de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars en enkele individuele kunstenaars aanleiding een kort geding aan te spannen tegen de Staat der Nederlanden. De voorzieningenrechter van de rechtbank ‘s-Gravenhage heeft op 3 januari 2012 vonnis gewezen in het kort geding: ‘Gebiedt de Staat de wet Intrekking van de Wet werk en inkomen kunstenaars buiten werking te stellen voor zover die betrekking heeft op uitkeringsrechtigden die reeds vóór 1 januari 2012 een WWIK-beschikking hebben ontvangen en hun rechten op grond van die beschikking nog niet hebben verbruikt, totdat de Staat heeft voorzien in adequaat overgangsrecht.’ SZW heeft beroep ingesteld. In deze brief gaat De Krom onder meer in op:

  • de ter uitvoering van het vonnis opgestelde ‘Tijdelijke regeling aan voormalig WWIK-gerechtigden’;
  • uitspraak gerechtshof ‘s-Gravenhage van 5 juni 2012 inzake het spoedappel dat de Staat had aangespannen tegen het vonnis van de voorzieningenrechter.

Meer informatie: WWIK KST174018