De vertraging is ontstaan na een omissie bij de registratie door UWV van de toekenning van de startperiode.

Meer informatie: Brief minister over vertraging bij verrekening inkomsten zelfstandigen die vanuit de WW zijn gestart – KST175718 (pdf-bestand)