Daarnaast wordt ingegaan op de stand van zaken van de toezeggingen over ondernemersplein.nl die tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Economische Zaken op 5 en 7 november 2013 zijn gedaan.

Meer informatie: Brief minister over de officiële lancering van ondernemersplein.nl (het digitale ondernemersplein)