Wel wordt een aparte compensatieregeling gerealiseerd tot 31 december 2013, omdat er meer tijd nodig is voor het zoeken naar alternatieven.

Meer informatie: SUWI – Brief minister over afschaffing uitzonderingen musici en artiesten werknemersverzekeringen (pdf-bestand)