De brief beschrijft:

  • het onderzoek naar het actualiseren van het verdeelmodel ten behoeve van de budgetverdeling 2013, met aanvullende infomatie over de actuele budgetten voor 2012 en 2013;
  • de resultaten van de brede verkenning naar een verbeterde of alternatieve verdeelsystematiek voor het inkomensdeel van het WWB budget;
  • de evaluatie van de meerjarige aanvullende uitkering.

Meer informatie: Brief minister met informatie over afgeronde onderzoeken en actualiteiten m.b.t. financiering WWB