Veel ondernemers gaan langer door tot hun 65e jaar of ouder, gezien de conjunctuur en vooruitlopend op de pensioendiscussies.

Bron: <a href=http://www.aannemersfederatie.nl/index.php?option=com_content&amp