Licht herstel bouwproductie in 2014
De impact van de bouwproductie op de Nederlandse economie is groot. De daling van het BBP in het derde kwartaal 2012 van 1,6% (j.o.j.) werd voor ruim een derde (0,6%-punt) veroorzaakt door de daling van de bouwproductie. Door dit (nog) slechter dan verwachte cijfer verlagen wij onze raming voor de bouwproductie voor 2012 tot een krimp van 7,3%. Ook volgend jaar leidt dit tot een lagere productie waardoor ING Economisch Bureau voor 2013 een krimp verwacht van 2,0%. In 2014 is er enig herstel te verwachten. Door het dan nog steeds zeer lage productieniveau zal dit voor bouwbedrijven waarschijnlijk nog onvoldoende zijn om een einde te maken aan de overcapaciteit en blijven prijzen onder druk staan.

Prijzen nieuwbouwwoningen 20% lager dan in 2007
Door de lagere prijzen van bestaande woningen moeten ook projectontwikkelaars hun nieuwbouwwoningen met flinke kortingen aanbieden om concurrerend te blijven. Ten opzichte van de top eind 2007 zijn nieuwbouwwoningen ruim 20% goedkoper geworden en liggen momenteel op het prijsniveau van 2004. Om bij deze lagere prijzen toch nog te kunnen overleven, doen aannemers er alles aan om nog efficiënter te werken en faalkosten te beperken. De urgentie is hoog en het personeel en de directie van veel bedrijven zijn hierdoor ook erg gemotiveerd. Ze zijn ervan doordrongen dat de eigen baan dan wel het voortbestaan van de onderneming op het spel staat. Naar verwachting zal het aantal afgebouwde nieuwbouwwoningen nog verder dalen tot 49.000 in 2013.

Extra bezuinigingen zetten omzet infra bedrijven verder onder druk
De extra bezuinigingen uit het aangepaste regeerakkoord van jaarlijks € 250 miljoen vanaf 2014 zetten de omzetten van wegenbouwers extra onder druk nadat er ook al eerdere bezuinigingen op infrastructuur werden aangekondigd ter grootte van jaarlijks € 200 miljoen vanaf 2013. Op een totale jaarlijkse productie in de grond- weg- en waterbouw van ruim € 13 miljard resulteren de nieuwste bezuinigingen van € 250 miljoen in 2%-punt minder groei voor 2014. Welke projecten niet doorgaan is momenteel nog niet duidelijk. Orderboeken zijn zowel in de grond- en waterbouw als in de wegenbouw beduidend minder gevuld dan een jaar eerder. In januari 2012 had de gemiddelde infrabouwer nog een werkvoorraad van bijna 6 maanden. In oktober is dit gedaald tot 5,3 maanden. Na een flinke daling van de infrasector van circa 8,0% in 2012 verwacht ING Economisch Bureau een verdere afname in 2013. Juist vanuit een verzwakte positie zal het extra lastig zijn om de weg naar boven te vinden, zowel financieel als qua strategie. En de huidige overcapaciteit is zeker een extra complicerende factor op weg naar herstel. aldus Jan van der Doelen, ING sectormanager Bouw. Maar zoals in dit kwartaalbericht weer wordt bewezen, zijn er nog steeds succesvol opererende bouwbedrijven. Effectief ondernemerschap blijkt vaak de bepalende factor.

Meer informatie: ING – Bouwsector bereikt de bodem in 2013 – december 2012 (pdf-bestand)