Bouw en industrie koplopers
De bouw en de industrie presteren in 2014 bovengemiddeld door als enige sectoren met 2% of meer te groeien. De bouwproductie neemt al 4 kwartalen op rij toe, iets dat sinds de hoogtijdagen, net voor de kredietcrisis, niet meer is voorgekomen. Voorlopende indicatoren, zoals het aantal afgegeven bouwvergunningen en verkochte nieuwbouwwoningen, wijzen op verder herstel in de tweede helft van 2014 en in 2015. Daarentegen neemt het groeitempo van de industrie af. Vooral de rubber- en kunststofindustrie, metaalindustrie en machinebouw trekken de kar, doordat zij het meest profiteren van een grotere binnenlandse vraag, groeiende export en hogere bedrijfsinvesteringen.

Grossiers en winkeliers zien verkopen toenemen
Na twee magere jaren keert het tij dit jaar voor de groothandel. Vooral technische groothandels en groothandels in bouwmaterialen en (non-food) consumentenproducten presteren steeds beter. De detailhandel heeft eveneens de weg omhoog ingeslagen. Het gestegen consumentenvertrouwen en de toegenomen koopkracht vormen het fundament van het herstel. De zorgen zijn echter nog niet voorbij. Winkeliers komen uit een diep dal, zeker in het non-food segment. De prijsdaling in non-food duurt voort, maar toenemende verkopen zorgen toch voor meer omzet. In supermarkten draagt het verkoopvolume voor het eerst in 4 jaar weer positief bij aan de omzetgroei, terwijl de prijsstijging afvlakt.

Sterke focus op uitgavenbeperking doet zorg voor het eerst in 45 jaar krimpen
Alleen de sectoren zorg en overheid groeien dit jaar niet. In de zoektocht naar bezuinigingen ontziet de overheid zichzelf niet. Ministeries matigen inkoop- en personeelslasten en ook decentrale overheden en bestuursorganen sturen scherp op kostenbeperking. In 2013 besteedden gemeenten een derde minder aan inhuur van extern personeel ten opzichte van 2010, terwijl het aantal gemeenteambtenaren voor het vierde jaar op rij daalde (met 3,5%). Ook in de zorg is de groei de afgelopen vier jaar teruggevallen: van 5% naar bijna nul. Zorgverzekeraars, gemeenten en burgers schroeven zorgbestedingen terug, daartoe mede aangezet door een overheid die steeds meer op de kleintjes let.

Bron: ING