Het is een stap die voortkomt uit onze gezamenlijke visie op de veranderende arbeidsmarkt. Daarbij past één brancheorganisatie en een krachtige belangenbehartiging voor onze leden. We werkten al intensief samen als het gaat om loopbaanontwikkeling en outplacement. Samengaan in één krachtige, slagvaardige vereniging is dus een logische stap, volgens Kick van der Pol, voorzitter van OVAL.Op 21 juni hebben de leden van Boaborea en Nobol besloten tot het oprichten van een nieuwe brancheorganisatie waarin de krachten van dienstverleners op het terrein van werk, loopbaan en vitaliteit worden gebundeld. Kick van der Pol is benoemd tot voorzitter van de nieuwe brancheorganisatie.

Bron: Persbericht OVAL