Belangrijke bijdragen aan die groei worden geleverd door de landbouw en de maakindustrie, mede door de vraag vanuit het buitenland. Aan de andere kant blijven positieve impulsen vanuit de binnenlandse markt beperkt. Ook voor ondernemers in de horeca en detailhandel is een krachtige profilering naar buitenlandse bezoekers dus van groot belang.

Buitenlandse afnemers en bezoekers belangrijk voor herstel
Door de ligging en de sterke vertegenwoordiging van de industrie en het toerisme is de Zeeuwse economie in belangrijke mate op het buitenland gericht. Doordat de positieve impulsen op de binnenlandse markt beperkt zijn, zijn de export en vakanties van buitenlandse gasten dan ook zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de Zeeuwse economie in 2013 en 2014. Dick de Boer, regiodirecteur MKB Zuid-West Nederland: De Zeeuwse economie kent duidelijke pieken en dalen. Het is aan ondernemers om hier op in te spelen, onder andere door hun internationale afzetmarkt te vergroten. Afhankelijk van de bedrijfsactiviteit betekent dit voor het ene bedrijf meer focus op nabije markten zoals België terwijl het andere bedrijf de groei verder weg zal moeten zoeken .

Meer informatie: ING Regiovisie Zeeland – Zeeland golft mee op conjunctuur