Het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen) biedt ondernemers ondersteuning in bijzondere omstandigheden. Een ondernemer die tijdelijk onvoldoende inkomen uit het bedrijf kan halen (bijvoorbeeld als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid) kan hulp vanuit het Bbz aanvragen. Voorwaarde is wel dat de onderneming gezond genoeg moet zijn, er daarnaast weinig eigen vermogen is en een eventuele partner niet te veel verdient.

155-Help-een-bedrijf ondersteunt in opdracht van gemeenten jaarlijks duizenden ondernemers. Eén van de instrumenten die hiervoor gebruikt wordt is de gratis 155-scan. Ondernemers in nood krijgen binnen enkele minuten inzicht of zij in aanmerking kunnen komen voor de Bbz-regeling.

Meer informatie: www.155.nl