Bijna tweederde van de MKB-ondernemers denken hierdoor voldoende financiële armslag te hebben om op hun oude dag met pensioen te kunnen gaan. Niet voor alle MKB-ondernemers is de pensioensituatie positief, met name voor ZZP’ers met een laag inkomen.

Naast pensioen ook waardeontwikkeling woning en overig financieel vermogen

Het in eigen beheer apart zetten van middelen voor de oude dag is een bekende en veel gebruikte vorm van sparen voor na het werkzame leven. Bijna tweederde van de ondernemers verwachten dat zij op hun oude dag naast het opgebouwde pensioen kunnen beschikken over overig financieel vermogen. Daarbij denkt tweederde van de MKB-ondernemers ook de beschikking te hebben over de waardeontwikkeling van de eigen woning. Door de helft van de ondernemers worden de waardeontwikkeling van het bedrijf, het pensioen uit eerdere werkzaamheden en het pensioen of inkomen van de partner meegenomen als andere verwachte inkomensbronnen op de oude dag.

Bijna tweederde MKB-ondernemers rekenen op voldoende pensioen

De leeftijd van 65 jaar zien ondernemers niet meer vanzelfsprekend als de pensioengerechtigde leeftijd. Ongeveer een op de vijf (20%) van de MKB-ondernemers denkt op een leeftijd onder de 65 jaar te stoppen met werken. Bijna een kwart van de MKB-ondernemers (22%) denkt pas op een leeftijd van 68 jaar of ouder te stoppen met werken. Daarbij blijkt dat van de MKB-ondernemers die denken langer te blijven werken (tot 68 jaar of ouder) een groter deel verwacht dat het pensioen op de pensioendatum onvoldoende is. Op dit moment denkt bijna tweederde van de MKB-ondernemers dat zij op de gewenste pensioendatum over (ruim) voldoende pensioen kunnen beschikken.

Meer informatie: Panteia – Oudedagsvoorziening in het MKB (pdf-bestand) ?