Het aantal startende bedrijven is in het eerste kwartaal met 2% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Na de sterke stijging van het totaal aantal starters in 2013 wordt voor dit jaar een daling verwacht. Het aantal opheffingen lag in 2013 wederom op een hoog niveau.

Circa 30% van de starters die in 2012 zijn begonnen stopt er na een jaar weer mee. Met name in de horeca is de uitval na het eerste jaar hoog. Het percentage opheffingen onder starters ligt daar op 60%. Starters die dit jaar een bedrijf willen starten maken de meeste kans in de industrie.

Aantal starters daalt in januari met 6%

In totaal zijn in het eerste kwartaal 38.000 ondernemers een bedrijf gestart. Dat is 2% minder ten opzichte van het eerste kwartaal in 2013. Het aantal starters daalde in januari, traditiegetrouw de maand met de meeste starters, met 6%.De meeste ondernemers startten in het eerste kwartaal een bedrijf in laagdrempelige sectoren als de horeca, bouw en detailhandel. Zowel in de zakelijke dienstverlening als in het onderwijs nam het aantal starters daarentegen af.

Meer starters in Utrecht en Friesland

Niet alleen sectoraal, maar ook regionaal zijn grote verschillen zichtbaar. In Utrecht, Friesland, Groningen en Limburg was er sprake van een stijging van het aantal starters, terwijl deze in de rest van Nederland daalde. De verwachting is dat het aantal starters dit jaar lager zal uitvallen ten opzichte van 2013. Met name het aantal zzp’ers zal dit jaar minder sterk stijgen ten opzichte van vorig jaar. Verder is de economische groei die voor dit jaar wordt voorzien nog te fragiel om de ‘klassieke’ ondernemer over de streep te trekken een eigen bedrijf te beginnen.

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar

Het aantal opheffingen lag in 2013 met 167.000 wederom op een hoog niveau. Dit geldt tevens voor het aantal starters dat na een jaar al stopt met het bedrijf. Circa 36.000 ondernemers die in 2012 een bedrijf zijn gestart hielden het in 2013 al weer voor gezien. Dat is bijna 30% van het totaal aantal starters. Zowel na het tweede als na het derde jaar stopt gemiddeld nog eens 14% van de starters.

Grootste uitval in de horeca en detailhandel

De horeca had in 2013 de grootste uitval. Meer dan de helft van het aantal starters in de horeca (60%) stopte al na een jaar. Een derde van het aantal opheffingen betreft cafetaria’s, snackbars en lunchrooms. Daarnaast werden vorig jaar veel restaurants al na een jaar weer gesloten. In de detailhandel sloot de helft van de starters na een jaar weer de deuren. Het betreft hier met name online winkels gespecialiseerd in kleding en modeartikelen.

Industrie biedt beste toekomstperspectief

Op basis van de uitval per sector in combinatie met de groeiverwachtingen voor de komende twee jaren biedt de industrie het beste perspectief voor een ondernemer in de dop. Zowel voor dit jaar als voor volgend jaar ligt de groeiverwachting rond de 2%, terwijl de uitval relatief laag is.

Bron: ING