Verdere verstedelijking

Sinds 2009 is de bevolkingsgroei meer geconcentreerd in de grote gemeenten. Tussen 2009 en 2014 groeide de bevolking met 344 duizend inwoners. Bijna drie kwart daarvan vond plaats in de dertig gemeenten die per 1 januari 2014 100 duizend of meer inwoners tellen. Dat duidt erop dat het proces van verstedelijking doorgaat. In deze dertig grootste gemeenten wonen per 1 januari 2014 6,0 miljoen inwoners. Vijf jaar geleden woonden er nog 5,7 miljoen inwoners. De grote gemeenten groeiden doordat er veel kinderen zijn geboren. In de rest van Nederland nam het aantal geboortes af. Ook trokken per saldo gemiddeld 10 duizend inwoners per jaar uit kleinere gemeenten naar de grote steden. De groei door buitenlandse migratie sloeg voor ruim de helft neer in de grote steden.

Vooral de vier grote steden groeien

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht namen een groot gedeelte van de groei voor hun rekening. Sinds 2009 vond 37 procent van de totale Nederlandse bevolkingsgroei plaats in deze vier grote steden. In de periode 2004-2009 was dit aandeel slechts 21 procent. Sinds 2009 is de verstedelijking van Nederland in de vorm van concentratie van de bevolking in de vier grote steden dus doorgegaan.

Door de sterke concentratie van de bevolkingsgroei in de grote gemeenten wordt het inwonertal van de steden snel groter. Utrecht passeerde in 2009 de grens van 300 duizend inwoners, Rotterdam had in 2010 meer dan 600 duizend inwoners. Den Haag passeerde de grens van 500 duizend inwoners in 2011 en Amsterdam groeide in 2013 tot meer dan 800 duizend inwoners. Vergeleken met 2009 zijn er in 2014 vijf nieuwe gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners. Het zijn Alphen aan den Rijn, Delft, Leeuwarden, Venlo en Westland.

Bron: CBS