De conferentie is bedoeld om het gesprek aan te gaan met gemeenten over de verschillende varianten die hiervoor ontworpen zijn. Voor de conferentie zijn de voorzitters van Divosa, Cedris de VNG en gemeentebestuurders uitgenodigd, ook directeuren van de Sociale Dienst zijn van harte welkom. Tijdens de conferentie zal staatssecretaris De Krom spreken over het belang van de verdeelsystematiek. Daarnaast worden verbeteringen van het huidige verdeelmodel en alternatieve verdeelmogelijkheden gepresenteerd. Naar aanleiding van de reacties worden de meeste kansrijke modellen verder uitgewerkt.

Bron: www.gemeenteloket.minszw.nl