Volgens Ecorys kan er extra rendement uit het Bbz 2004 gehaald worden wanneer gemeenten het instrument selectiever inzetten, de omzetontwikkeling van aspirant-ondernemers kritisch beoordelen en een investering doen in een afzonderlijke debiteurenadministratie (kredietbeheer) voor het Bbz 2004. Op deze wijze kunnen gemeenten er beter op toezien dat verstrekte (starters)leningen worden terugbetaald. De regering wil gemeenten graag stimuleren met de verbeterpunten aan de slag te gaan. Het onderzoek wijst uit dat het Bbz 2004 goed functioneert, maar dat gemeenten verdere stappen kunnen zetten op het terrein van selectiviteit en het kredietbeheer van verstrekte leningen. Om dit te bewerkstelligen, wijzigt de regering de financieringssystematiek. Het gaat om een beperkte wijziging waarbij een stimulans voor gemeenten wordt gecreëerd om beter kredietbeheer op verstrekt bedrijfskapitaal te voeren en mede daardoor ook de selectiviteit te vergroten.

Download: stb-2012-457