In de verwijzing in artikel 45 van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 naar artikel 17 van de Wet werk en bijstand is een technische verbetering aangebracht,  het gaat niet langer alleen om het niet nakomen van de bedoelde verplichtingen maar ook om het niet behoorlijk nakomen hiervan. De complete tekst van het besluit kunt u (inclusief de nota van toelichting) hieronder downloaden.

Meer informatie:  stb-2012-484 (pdf-bestand)