Beperkte groei

De economie heeft een opgaande lijn te pakken. Oost-Nederland deed het daarbij in 2014 beter dan de rest van Nederland. Zo groeide de Twentse economie met 1,4% en de Achterhoekse met 1,3%, tegen 0,9% voor heel Nederland. De groeiversnelling is dit jaar echter beperkt met een economische groei van 1,7% voor Twente en 1,5% voor de Achterhoek (Nederland 2%).

Werkloosheid loopt langzaam terug

Tussen 2007 en 2014 is het aantal banen in Twente nagenoeg gelijk gebleven, terwijl in de Achterhoek bijna 7.000 arbeidsplaatsen verdwenen. In de bouw en industrie gingen in beide regio’s veel banen verloren. Zo zijn in de Twentse bouw 4.600 banen verdwenen, ongeveer een vijfde van het totaal. In de Achterhoek gingen ruim 3.400 banen in de bouw verloren. De werkgelegenheid neemt de laatste maanden toe, ook al is er tegenwind door het verdwijnen van banen in de zorg. In 2015 daalt de werkloosheid naar verwachting licht, tot vlak boven de 7% in Twente. Ook in de Achterhoek neemt de werkloosheid verder af.

Bron: ING Regiovisie