De benutting van de BMKB in 2011 is de hoogste ooit: € 909 mln. Het medio 2011 tot € 1 mrd. opgehoogde jaarbudget voor borgstellingskredieten is daarmee voor 91% benut. De benutting in het tweede half jaar van 2011 ligt in de buurt van de benutting in het eerste half jaar: € 431 mln. in de tweede helft tegen € 478 mln. in de eerste. Het kabinet zal tijdens de komende Voorjaarsbesluitvorming een beslissing nemen over het op peil houden van het BMKB budget in de jaren 2012 en 2013, eventueel met steun van het European Investment Fund (EIF).

Download: halfjaarsrapportage-inzake-de-benutting-van-de-el-ifinancieringsinstrumenten