Belangrijkste verschillen tussen typen ondernemers in wijkeconomie
Het rapport legt de focus op het verschil tussen ondernemerschap vanuit huis en ondernemerschap vanuit een winkel- of bedrijfspand. Een aantal belangrijke verschillen:

  • Ondernemers in een winkel- of bedrijfspand maken vaker lange werkweken – 27 procent werkt meer dan 55 uur per week.
  • Ondernemers in een winkel- of bedrijfspand zijn vaker gericht op uitbreiding. Uitbreiding in personeel of oppervlakte van de zaak wordt door deze groep veel vaker expliciet als ambitie genoemd dan door ondernemers aan huis.
  • Beide typen ondernemers hebben even vaak ambities op het gebied van innovatie en productontwikkeling.
  • De ondernemer aan huis wil minder vaak personeel aannemen of letterlijk groter groeien. Voor een deel heeft dat te maken met de belangrijkste reden om zzp’er te worden: om flexibel en autonoom te zijn.

Beleidstips voor stimuleren wijkeconomie
Het rapport bevat op verschillende aspecten van wijkeconomie beleidstips. Hieronder een selectie. De ondernemer en verbondenheid met de wijk:

  • Kijk bij het vormgeven van beleid naar welke sectoren er in de buurt gevestigd zijn. Bedenk daarbij of deze bedrijven de buurt als uitvalsbasis gebruiken of dat zij een inloopfunctie hebben, en dus ook in de buurt hun klanten ontvangen (dat vraagt meer van de representativiteit van de wijk).
  • Focus niet te veel op clustereffecten wanneer je wijkeconomie wilt stimuleren.

Versterken van lokale netwerken:

  • Gemeenten moeten samen met lokale ondernemersverenigingen zichtbaarder worden voor ondernemers in de wijk, om deze ondernemers te informeren over bestaande activiteiten en diensten waar zij gebruik van kunnen maken. Een verbeterde zichtbaarheid helpt bij het formuleren van beleid dat werkelijk inspringt op een bestaande behoefte van bedrijven in de wijk.

Faciliteren van bedrijfslocaties

  • Definieer kleinschalig en flexibel bedrijfsvastgoed in de buurt als algemene voorziening, in plaats van te vertrouwen op het aanbod vanuit de markt. Het ontbreekt thuisondernemers soms aan flexibele werkplekken buitenshuis, of ze zijn te duur. In zo’n soort voorziening zouden economische naast sociale activiteiten kunnen bestaan.

Meer informatie: Publicatie_-_Bedrijvige_wijken_in_bedrijvige_steden__Nicis (pdf-bestand)