Groei

De stijging in de gezondheidssector is te verklaren door het vervallen van het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten per 1 januari. Hierdoor hebben veel medisch specialisten een bv opgericht. In de industrie startten zzp’ers met name als meubelmaker (+29%) en in de metaalbewerking (+20%). In het mkb is de activiteit ‘Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks’ de grootste groeier ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. In de horeca zit de grootste groei in het aantal kampeerterreinen, zowel bij zzp als bij mkb. En in de bouw hebben 4186 zzp’ers zich in het eerste kwartaal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven (+4,1). In het mkb waren dit er 311 (+8,4%).

Faillietverklaringen

Het aantal faillietverklaringen laat een daling zien van bijna 20% (van 1.791 naar 1.436). In bijna alle provincies is een daling van meer dan 10% zichtbaar, behalve in de provincies Limburg (-5,6%) en Utrecht (+4,8%). Ook binnen de sectoren vindt er bijna overal een daling plaats. Uitzonderingen zijn de sectoren ict / media (+11,5%) en cultuur, sport en recreatie (+38,1%). De faillietverklaringen binnen het zzp-segment dalen met 7,5% naar 383. Binnen het mkb is de daling 25%, waardoor het aantal gerechtelijke uitspraken op 757 uitkomt. Het merendeel van de faillietverklaringen betreft een bv (1.148, -14,6%), gevolgd door de eenmanszaak (215, -33,3%) en de vof (53, -25,4%).

Startende bedrijven

Het totaal aantal gestarte bedrijven komt op 54.738. Dit is 0,6% minder vergeleken met het eerste kwartaal in 2014. Hierbinnen laat de zzp’er 1,5% meer inschrijvingen noteren en komt op 34.071 uit. De inschrijvingen binnen het mkb segment dalen daarentegen met bijna 2,5% naar 5.979. Dit terwijl uit de maandrapportage van maart nog blijkt dat het mkb in de afgelopen maand nog bijna 4% meer inschrijvingen had. De meeste zzp’ers startten in de sector zakelijke diensten. Voor de mkb’er komt een zelfde beeld naar voren. Verder inzoomend op de activiteiten binnen de twee segmenten, blijkt dat de zzp’er vooral start in de organisatie-adviesbureaus. Deze activiteit daalt echter wel. Grootste procentuele toename zit in het industrieel ontwerpen en vormgeven, zoals van interieurs, mode-artikelen, meubels en confectie. Binnen het mkb is het beginnen van een restaurant of cafetaria de populairste startersactiviteit.

Bron: KvK Bedrijvendynamiek Q1 2015