Start

In 2015 zijn in het 1e halfjaar 98.744 bedrijven gestart. Dat zijn er 0,6 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden (98.186). Van deze 98.744 bedrijven zijn 61.656 zzp’er. Het aantal startende zzp’ers groeit met 2,4%. Dat is hoger dan de gemiddelde toename van het aantal bedrijven met 0,6%. Vooral in de sectoren Energie, Gezondheid en Bouw groeit het aantal zzp’ers. Onder mkb’ers was er een afname van 2,4% van het aantal starters ten opzichte van het 1e halfjaar 2014. Er kwamen in totaal 10.744 mkb’ers bij. In het mkb zit de sterkste stijging in de horeca (6,3%) waarbinnen vooral kleinere eet- en drinkgelegenheden worden opgericht (13%).

Stop

In totaal zijn er in het afgelopen halfjaar 59.067 bedrijven gestopt, wat 2,1 procent meer is dan in het 1e halfjaar in 2014. Ook hier is er een onderverdeling gemaakt tussen zzp en mkb. Het aantal zzp’ers dat de stekker eruit trok steeg met 3,0% naar 33.361. In de eerste helft van 2014 ging het om 32.391 zzp’ers. Bij de mkb’ers ligt dit percentage anders: in het eerste halfjaar van 2015 zijn er 11.189 midden- en kleinbedrijven gestopt. Dat is een daling van 1,9% in vergelijking met dezelfde periode in 2014, toen 11.403 mkb’ers stopten.

Failliet

Nu we de crisis achter ons laten, zien we de faillietverklaringen steeds verder dalen. Waren er in het eerste halfjaar van 2014 nog 3.392 gerechtelijke uitspraken, dit jaar daalde dit aantal tot 2.639. Dat is een procentuele daling van 22,2%. Er zijn vooral minder mkb’ers failliet verklaard: hun aantal ging van 1.898 naar 1.409, een daling van 25,8%. Bij de zzp’ers daalde het aantal faillietverklaringen van 809 naar 695 (-14,1%).

Bron: KvK Bedrijvendynamiek eerste halfjaar 2015