Vanaf 2011 meer opheffingen van bedrijven dan oprichtingen  

In de periode 1998-2012 is het aantal bedrijven per saldo elk jaar toegenomen. Startende bedrijven vormen het grootste deel van de nieuw opgerichte bedrijven. Tot en met 2010 is elk jaar het verlies van werkgelegenheid als gevolg van opheffingen van bedrijven minder dan de toename van de werkgelegenheid als gevolg van oprichtingen van bedrijven. In 2011 is er een kentering en is er sprake van een licht negatief saldo. Voor de werkgelegenheid betekent dit dat bij een derde van de bestaande bedrijven met ten minste tien werknemers in de periode 2007-2010 de werkgelegenheid is gegroeid. In de periode 2007-2010 is de totale werkgelegenheid bij bestaande bedrijven per saldo toegenomen. Driekwart van de groei van de werkgelegenheid komt voor rekening van de snelle groeiers onder de bestaande bedrijven.  In 2012 gaat er aanzienlijk meer werkgelegenheid verloren als gevolg van opheffingen dan er bijkomt als gevolg van oprichtingen.

Meer informatie: Panteia – Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid – A201337 ?