In totaal werden in de eerste helft van 2013 bijna 80.000 bedrijven uitgeschreven uit het Handelsregister. Dit is 6% lager ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De daling heeft in vrijwel alle bedrijfssectoren plaatsgevonden. De afname was het grootst in de landbouw (-16%) en de zorg (-12%). Het onderwijs zag als enige sector het aantal opheffingen stijgen (+3%).

In alle provincies is sprake van een daling

In alle provincies is het aantal opheffingen over de eerste zes maanden van het jaar afgenomen. In Zeeland is de daling met 11% het grootst, en in Flevoland het kleinst (2%). De provincies met de meeste opheffingen zijn Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. ?

Meeste opgeheven bedrijven zijn maar een jaar oud

Eén op de vijf bedrijven die in de eerste helft van het jaar zijn beëindigd is niet ouder dan een jaar. In 2008 lag dit percentage nog op 27%. Ten opzichte van vijf jaar geleden is er een stijging zichtbaar in het aantal opheffingen van bedrijven die vijf tot zes jaar oud zijn. Ook onder oudere bedrijven (> 20 jaar) neemt het aantal opheffingen toe. .

Aantal bedrijfsopheffingen blijft dit jaar hoog

Ondanks de daling van 6% over de eerste helft van het jaar, blijft de uitval van bedrijven ook dit jaar op een hoog niveau. Met name voor bedrijven die na jaren van economische tegenwind onvoldoende vet op de botten over hebben zijn het uitdagende tijden. Daarnaast komen er steeds meer babyboomers die hun bedrijf van de hand willen doen. Indien opvolging ontbreekt of er geen kopers worden gevonden, zal de ondernemer zijn bedrijf , al dan niet vrijwillig, sluiten. Meer informatie: ING – Omslag in aantal opheffingen (pdf-bestand)