Het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) dat in 2015 een derde van de omzet voor zijn rekening nam, zag zijn opbrengsten uit verkopen, in vergelijking met 2011, met 4,3 procent afnemen.Bij het middenbedrijf (50-250 werkzame personen) goed voor een omzetaandeel van bijna 29 procent, steeg de omzet vergeleken met 2011 met 1,1 procent. De grootste omzetgroei (+3,2 procent) realiseerde het grootbedrijf, dat in 2015 ook het grootste omzetaandeel had: 37,8 procent. Dit blijkt cijfers van het CBS voor De Staat van het MKB. De cijfers zijn afkomstig uit de Productiestatistieken, die jaarlijks over de diverse bedrijfstakken worden samengesteld.

In het niet-financiële bedrijfsleven waren in 2015 5,7 miljoen personen werkzaam. Gezamenlijk waren zij goed voor een volume van 4,3 miljoen voltijds-equivalenten. Ruim 52 procent van zowel de werkzame personen als de voltijdsbanen kwam in 2015 uit het kleinbedrijf, 18 tot 19 procent uit het middenbedrijf. Bij het grootbedrijf werkte bijna 30 procent van de werkzame personen.

Meer dan helft omzet komt van groothandel en industrie, meeste personen werken in detailhandel
Wat betreft omzet waren groothandel en industrie in 2015 de grootste bedrijfstakken. In de groothandel werd 420 miljard euro omzet gerealiseerd (30 procent) en in de industrie 329 miljard (23,5 procent). Beide bedrijfstakken zijn minder dominant in de geboden werkgelegenheid. De groothandel levert met ruim 600 duizend werkzame personen 10 procent van de totale werkgelegenheid in de bedrijvensector en de industrie met bijna 875 duizend werkzame personen 15 procent. De hoogste toegevoegde waarde werd in 2015 door de industrie gerealiseerd. In totaal bedroeg de toegevoegde waarde 65,7 miljard euro, 19,9 procent van het totaal. Het industriële kleinbedrijf droeg bij aan 23 procent van de toegevoegde waarde, het middenbedrijf 28,3 procent en het grootbedrijf bijna de helft: 48,7 procent. Door veel parttimers werkt het grootste aantal personen in de detailhandel: in 2015 907 duizend, 15,7 procent van het totaal. Het aandeel in de toegevoegde waarde ligt een stuk lager 6,2 procent.

Bron: CBS