SBR staat voor Standard Business Reporting ofwel Standaard Bedrijfsrapportages. Met SBR worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen in de vorm van SBR-kredietrapportages digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij de bank. Ook de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek maken gebruik van SBR.

Van papier naar digitaal

Het doel van SBR is het opstellen en aanleveren van diverse rapportages sterk te vereenvoudigen en te versnellen. Met SBR wordt de overstap gemaakt van papier naar digitaal. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers en het verlagen van hun administratieve lasten. Tot voor kort was het gebruikelijk dat de jaarrekening of aangifte inkomstenbelasting per post of per e-mail naar de bank gestuurd werd. Met SBR kan de ondernemer zelf of met hulp van zijn intermediair cijfers en overige gegevens volledig digitaal aanleveren.

Eenmanszaken en ZZP’ers.

Voorlopig kunnen alleen eenmanszaken en ZZP’ers gebruik maken van SBR Direct. Uitbreiding van de mogelijkheden en faciliteiten van SBR Direct wordt in het najaar verwacht, zodat meer ondernemers van de mogelijkheden gebruik kunnen maken.  

Lees meer op www.sbrbanken.nl.