De afgelopen tien jaar duurde het voor oudere werklozen aanmerkelijk langer om een baan te vinden dan voor jongeren. In 2012 had 34 procent van de in totaal 179 duizend werklozen van 45 tot 65 jaar een verwachte baanvindduur van twee jaar of langer. Bij werklozen van 25 tot 45 jaar was dat 18 procent en bij jonge werklozen van 15 tot 25 jaar 8 procent. De conjunctuur, maar vooral ook hoe lang ze al op zoek zijn naar werk, beïnvloedt de verwachte baanvindduur van oudere werklozen. Is de reeds verstreken werkloosheidsduur een half jaar of langer, dan neemt het aandeel lang verwachte baanvindduren fors toe. Verwachte baanvindduren tot een half jaar kwamen bij oudere werklozen juist minder vaak voor dan bij jongeren. Terwijl slechts 35 procent van de oudere werklozen een verwachte baanvindduur van minder dan 6 maanden had, was dit percentage met 64 procent bij jongeren bijna tweemaal zo hoog. De 25- tot 45-jarigen zaten hier met 49 procent precies tussenin.

Cijfers
18% van de werkzoekenden 45+ , startte in 2011 uiteindelijk als zelfstandig ondernemer. Ook in 2013 komt de stijging van het aantal starters voor de eerste 6 maanden op het conto ontslagen werknemers die – dikwijls gedwongen – aan de slag gaan als zzp-er. In een aantal sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw en de media (tekstschrijver), kan je bijna alleen nog als zzp’er aan de slag. Het is de vraag of deze ‘gedwongen’ zzp’ers over voldoende ondernemerskwaliteiten beschikken om de huidige economische tegenwind het hoofd te bieden. De verwachting is dat het merendeel van deze starters het ondernemerschap de rug toekeert zodra de economie aantrekt en de werkloosheid daalt. De meeste ondernemers startten in de eerste helft van dit jaar in de zakelijke dienstverlening (29%), gevolgd door de detailhandel (11%) en de bouw (10%). Hoewel de detailhandel en de bouw al enige jaren in zwaar weer verkeren blijkt dat dit geen belemmering voor starters is. Blijkbaar zien starters nog voldoende mogelijkheden, of starten ze noodgedwongen in één van deze sectoren. Daarnaast is de gezondheidszorg populair onder starters (10%). Dit is één van de weinige sectoren die de afgelopen jaren groei vertoonde.

Voorlichting essentieel
Ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd. Daarom is het belangrijk (aanstaande) ex-medewerkers op tijd voor te lichten over ondernemerschap en te faciliteren om zelf te onderzoeken of ondernemerschap voldoende perspectief biedt op uitstroom. Uiteindelijk is 92% van de startende ondernemers volledig of voor een belangrijk deel afhankelijk van het inkomen uit de onderneming. Keuze voor ondernemerschap moet daarom altijd goed worden begeleid met de juiste informatie en dient gedegen te worden voorbereid. Iemand adviseren vooral niet te gaan ondernemen hoort daar ook bij.

Wilt u weten wat IMK voor u kan betekenen op het gebied van voorlichting en begeleiding? Neem contact op met Kees van Strien, Projectleider Nationale Markten. Mobiel 06 – 43 82 23 91 of mail k.van.strien@imk.nl.