Per saldo verwacht een meerderheid een daling van de omzet, een vrijwel gelijkblijvende werkgelegenheid en een afname van de prijzen die aan afnemers in rekening worden gebracht.

Omzetdaling dertien kwartalen op rij
Er is geen vooruitgang zichtbaar bij de architecten- en ingenieursbureaus. In het tweede kwartaal van 2012 liet de branche een omzetdaling zien van 2,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ter vergelijking steeg de omzet van de Zakelijke dienstverlening als geheel juist met 1,3 procent.

Economische crisis nog steeds duidelijk merkbaar
Al vanaf 2009 zijn de gevolgen van de economische crisis duidelijk merkbaar voor de ondernemers in de branche van de architecten- en ingenieursbureaus. De branche presteert beduidend slechter dan de zakelijke dienstverlening als geheel. Vooral de architecten hebben het zwaar te verduren. De architecten lieten het eerste halfjaar van 2012 een omzetdaling zien van 10 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2011. Bij de ingenieurs nam de omzet in het eerste halfjaar met 2,9 procent af ten opzichte van een jaar eerder.

Economisch klimaat verder verslechterd
Uit de conjunctuurenquête van juli 2012 blijkt dat ruim één op de acht ondernemers in de branche van de Architecten-, ingenieursbureaus e.d. een verslechtering van het economisch klimaat in het tweede kwartaal ervaarde. Een kwartaal eerder was het aantal ondernemers dat een verslechtering in het eerste kwartaal ervaarde per saldo een stuk hoger. Voor het derde kwartaal zijn de verwachtingen over de ontwikkeling van het economisch klimaat per saldo negatief. Het aantal negatief gestemden is, met per saldo 15 procent, lager dan een kwartaal eerder toen 22 procent een verslechtering voorzag.

Afname omzetverwachting en daling prijzen
Voor het derde kwartaal van 2012 voorziet per saldo 8 procent van de ondernemers in de branche van de Architecten-, ingenieursbureaus e.d. een omzetdaling. Een kwartaal eerder werd nog op een omzetstijging gerekend. Verder verwacht per saldo één op de tien ondernemers een prijsdaling. De verwachtingen voor de omzet en prijzen in deze branche zijn negatiever dan die in de totale zakelijke dienstverlening. Voor wat betreft de werkgelegenheid verwachten de architecten en ingenieurs nauwelijks verandering in het derde kwartaal terwijl het merendeel van de zakelijke dienstverlening als geheel een krimp voorziet. Bron: CBS