De vernieuwde brochure ‘Zelfstandigen en de Arbowet‘ van de Inspectie SZW vertelt meer over de belangrijkste arbeidsrisico’s voor zzp’ers en geeft informatie over de geldende bepalingen uit de Arbowet.

Meer informatie: Inspectie SZW – Zelfstandigen en de Arbowet (pdf-bestand)