Voor de arbeidsmarkt wordt in 2013 nog geen herstel verwacht, maar een daling van het aantal werkenden met een kleine 50 duizend en een toename van de werkloosheid met circa 100 duizend personen.

Werkloosheid
Sinds juni 2011 sprake is van een (vrijwel) voortdurende stijging van de werkloosheid, van 5,0 naar 8,2 procent van de beroepsbevolking 15-64 jaar (april 2013). Deze stijging komt – voor seizoen gecorrigeerd – overeen met een toename met +258 duizend werklozen, van 392 naar 650 duizend. De stijging van de werkloosheid in de tweede helft van 2011 en 2012 is vooral het gevolg geweest van een verdere stijging van het arbeidsaanbod. De afgelopen maanden is de werkloosheid vooral opgelopen door een afname van de werkgelegenheid. Sinds 2008 is het aantal werkenden gedaald met 114 duizend (-1,5%). Deze daling met 114 duizend werkenden komt namelijk geheel voor rekening van werknemers met een vast dienstverband. (bron: monitor arbeidsmarkt ministerie SZW)

Krimp in werkgelegenheid en vacatures bij de overheid
Volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken waren er in 2011 444.000 werknemers werkzaam bij de overheid. In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal werknemers met 12 duizend gedaald. Vooral bij gemeenten is de werkgelegenheid gekrompen, alleen bij de politie was sprake van een lichte groei. De werkgelegenheid bij Defensie is het sterkst afgenomen. In 2012 nam het aantal banen bij de overheid af met 16 duizend. Voor 2013 zal het verlies aan banen met 17 duizend nog verder oplopen. De arbeidsmarktprognose tot 2017 laat zien dat er tussen 2014 en 2017 nog zo ‘n 60 duizend banen bij de overheid zullen verdwijnen. (bron: UWV)