Groot-Amsterdam hervindt de weg naar groei

In de nieuwe economische werkelijkheid ontwikkelt de Amsterdamse regio zich relatief goed en vormt landelijk opnieuw een voortrekkersrol. De groeikracht is aangetast doordat de financiële sector niet meer als voortrekker fungeert, maar dit wordt verrassend goed gecompenseerd doordat de regio andere groeibronnen weet aan te boren. Volgend jaar trekt de groei naar verwachting aan tot 2,2%. Hiermee laat de hoofdstad de andere grote steden achter zich.

Stedelijke aantrekkingskracht belangrijkste driver

Door de urbanisatietrend groeide Amsterdamse bevolking het afgelopen jaar vijf keer zo snel groeide als gemiddeld in Nederland. Dit heeft de prognoses flink overtroffen en is een belangrijke economische steun in de rug voor de regio. Hoewel de woningbouwproductie nog op een laag pitje staat, is de groei mogelijk doordat het gemiddeld aantal personen per huishouden weer toeneemt en meerpersoonshuishoudens weer toenemen (‘sponswerking’).

Dienstensector goed op weg om zichzelf opnieuw uit te vinden

De grote Amsterdamse dienstensector maakt na de terugval door de economische crisis een vernieuwing door, waarbij weer bloei ontstaat. Dit laat zich niet in een traditioneel hokje plaatsen, maar heeft ICT als gemene deler. De afgelopen jaren is ICT-ontwikkeling door intensivering van internetgebruik en digitalisering in een stroomversnelling gekomen en met een goede voedingsbodem profiteert het Amsterdamse bedrijfsleven hiervan.  Marcel de Goeij, regiodirecteur MKB Noord-West: “Amsterdam kent bij uitstek een innovatief klimaat op dienstengebied. Je ziet dat terug bij succesvolle jonge ICT-bedrijven”.

Werkloosheid daalt nog niet door toegenomen mismatch op de arbeidsmarkt

De snelle ontwikkeling van de ICT-economie heeft ook een keerzijde. De Amsterdamse werkloosheid blijft met 9,5% relatief hoog en laat nog geen duidelijke daling zien. Tegelijkertijd worden wel veel gekwalificeerde werknemers uit andere gebieden (waaronder het buitenland) aangetrokken. Dit hangt samen met het veranderende karakter van de arbeidsmarkt. Door de snelle ontwikkeling van de ICT-economie is de mismatch tussen vraag en aanbod eerder groter dan kleiner geworden. Nieuwe banen ontstaan er veel voor (hoger opgeleide) ICT-specialisten, terwijl het aanbod op de arbeidsmarkt voor een groot deel bestaat uit lager opgeleiden. Dit betekent dat hier nog een uitdaging ligt.

Bron: ING