Ook wil hij weten hoe er een bundeling van krachten tot stand kan worden gebracht in deze sector met vele kleine brancheorganisaties en met veel zzp’ers, zodanig dat het ondernemerschap versterkt wordt, de continuïteit wordt verbeterd en de duurzame bedrijfsvoering en innovatieve kracht van ambachtelijke ondernemingen worden bevorderd. Deze vraag is actueel nu het Hoofdbedrijfschap Ambachten, een belangrijk platform ter bevordering van het vakmanschap en ondernemerschap in deze sector, waarschijnlijk zal worden opgeheven.

Bron: Persbericht SER