Op 28 juni 2012, hebben beide partijen bij de VNG de overeenstemming formeel bekrachtigd met de presentatie van de indeling van de arbeidsmarktregio’s.De dienstverlening van het UWV aan werkgevers en werkzoekenden wordt aangeboden vanuit de Werkpleinen. Een herijking van dienstverlening waarbij gemeenten en UWV elkaar aanvullen is noodzakelijk. Dit wordt door gemeenten én UWV gezamenlijk  opgepakt.  

Bron: gemeente.nu