De productiewaarde steeg vorig jaar met 3,5%. De goede prijsontwikkeling (gemiddeld +3%) was hiervoor de belangrijkste oorzaak. De volumegroei was minimaal. Voor 2014 wordt uitgegaan van een iets hogere volumegroei (+1%) en een prijsdaling van 1%, zodat de waardegroei in 2014 nihil is. De positieve uitschieters van vorig jaar, de melkveehouderij en de akkerbouw, blijven ook in 2014 bovengemiddeld goed presteren. Andere sectoren profiteren van lagere voerkosten en verwachte verbeteringen in consumentenvraag en valutakoers.

Groeiperspectief verschilt van sector tot sector

Door de neerwaartse trend in de voerprijzen is het perspectief voor de saldi in de intensieve veehouderij (nog) gunstiger dan in 2013. Ook legpluimveehouders kunnen hierdoor en door een verwacht lager productieaanbod weer zwarte cijfers schrijven.

Voor melkveehouders blijven ook in 2014 bovengemiddeld hoge melkprijzen gelden, ook al wordt in de loop van het jaar neerwaartse prijsdruk verwacht. ING verwacht op de wereldmarkt namelijk een blijvende vraagtoename, wat de prijs zal blijven ondersteunen.

Akkerbouwers blijven voorlopig profiteren van krappe voorraden en de gunstige prijstrend. Het exportperspectief voor telers van aardappelen en uien is goed: de ketens zijn internationaal georiënteerd en innovatief en de wereldbevolking groeit met 200 miljoen mensen per jaar.

De groentesector kampte begin dit seizoen met een neerwaartse prijsdruk, maar dit is naar verwachting van tijdelijke aard. De marktsituatie voor appels is aan het begin van 2014 beter dan die voor peren, waarvan eerst recordhoge voorraden verkocht moeten worden. Toch wordt voor de gehele fruitsector een prijsstijging verwacht.

De sierteeltsector kan in 2014 na een moeilijk exportjaar dankzij economisch herstel in de Eurozone en een lagere euro weer opfleuren.

Bron: ING Kwartaalbericht Agrarisch