Als gevolg van aanhoudend zwakke marktomstandigheden en uiteenlopende vraag in binnen- en buitenland, zijn de verschillen in omzetontwikkeling tussen de deelmarkten van de groothandel groter dan anders. Bestedingen aan voedingsmiddelen blijven grotendeels overeind, terwijl flink wordt bespaard op non-food producten. Verder blijft er ruimte voor investeringen in ICT, terwijl veel investeringen in andere bedrijfsmiddelen nog altijd worden uitgesteld. Het beeld van de afgelopen jaren zet zich dit jaar voort. Waar groothandels in agrarische producten over de afgelopen 5 jaar met gemiddeld een omzetgroei van 46% het best presteerde, blijft de groothandel in bouwmaterialen met een omzetdaling van bijna 30% het meest achter.

Meer informatie: ING – Groothandel nog niet terug op koers – juli 2013