In de uitspraak speelde mee dat de ondernemer in het jaar daarop wel meer opdrachtgevers had. Bij de beoordeling of iemand ondernemer is, kijkt de rechter naar zaken als de duurzaamheid en omvang van de verrichte werkzaamheden, de beschikbare tijd, de winstverwachting, het debiteuren- en ondernemersrisico, de omvang van de bruto-inkomsten, de omvang van de investeringen, het aantal opdrachtgevers en de bekendheid naar buiten. De rechtbank vond het in dit geval logisch dat de beginnende ondernemer in de ruwbouw, koos voor zekerheid en de voorkeur gaf aan één langdurige opdracht. Bij de uitspraak speelde wel mee dat de ondernemer in de volgende jaren meer opdrachtgevers had.

Bron: F&A Signalen/Plein+