Een florerende detailhandel in de regio Amersfoort draagt in sterke mate bij aan lokale werkgelegenheid en een optimaal lokaal en regionaal voorzieningenniveau waardoor de regio Amersfoort aantrekkelijk blijft om in te wonen en werken. Uit het rapport blijkt dat lokale en regionale overheden een grote rol spelen in het scheppen van randvoorwaarden voor een bloeiende detailhandel in deze regio. Het rapport biedt handvatten om deze randvoorwaarden te creëren.

Meer informatie: http://www.regio-amersfoort.nl/downloads/