De minirapportage Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2012 en 2013 is een aanvulling op de onderzoekrapportages in de serie Kleinschalig Ondernemen. In de publicaties Kleinschalig Ondernemen wordt een beeld gegeven van de structuur en economische ontwikkeling in het bedrijfsleven, verdeeld naar grootteklassen en sectoren. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) staat hierbij centraal. In Kleinschalig Ondernemen worden de ontwikkelingen van afzet, werkgelegenheid, winstgevendheid en investeringen bij het MKB besproken. Andere onderwerpen die aan bod komen, zijn de inkomensontwikkeling van ondernemers en de financiering van het MKB.

Sterke afzetdaling in de bouw en de detailhandel

De zwakke woningmarkt is een belangrijke oorzaak voor het achterblijven van de binnenlandse bestedingen in Nederland. In de detailhandel en bouwsector komt dit sterk tot uiting. De afzet in de detailhandel zal in 2012 met 2,25% krimpen. Door een gebrek aan verhuisbewegingen wordt er minder uitgegeven aan doe- het zelf artikelen en woninginrichting. Het MKB in de bouw zal met 8,5% in 2012 sterk krimpen. Er is er een sterk gebrek aan investeringen in nieuwbouwwoningen en bedrijfspanden. De financieringsproblemen van woningbouwcoöperaties versterken deze ontwikkeling waardoor renovatieactiviteiten sterk teruglopen.

Winstdaling als gevolg van sterke prijsdruk in MKB

In 2012 zal de winst in het MKB met 6,25% afnemen. Vrijwel alle sectoren worden geconfronteerd met winstdalingen. Dit is niet alleen een direct gevolg van de afzetdaling in veel sectoren en een stijging van de grondstoffenprijzen, maar ook van een sterke druk op de prijzen en tarieven. Hierdoor kunnen niet alle kostenstijgingen in de prijzen worden doorberekend. De sterke druk op de prijzen, zal ook betekenen dat ondernemers niet in alle gevallen de BTW-stijging per 1 oktober aan hun klanten kunnen doorberekenen.

Werkgelegenheid neemt in het MKB in 2012 af

De werkgelegenheid in het MKB neemt in 2012 met ruim 20 duizend personen af. Dit komt overeen met een daling van 0,5%. In het grootbedrijf blijft de daling beperkt tot 0,25%. Het aantal zelfstandigen zal in 2012 met 0,5% afnemen. Gebrek aan vraag, maakt dat het aantal opdrachten voor zelfstandigen afneemt. Niet alleen in de bouw, maar ook in de zakelijke dienstverlening is dit het geval.

Fragiel herstel van MKB in 2013

Herstel van binnenlandse bestedingen is een voorwaarde voor herstel van het MKB. Van een substantieel herstel van de binnenlandse bestedingen zal in 2013 nog geen sprake zijn. Dit is een gevolg van een daling van de koopkracht, een bezuinigende overheid en verdere aanscherping van de hypotheekvoorwaarden. Alleen de uitvoer zal in 2013 toenemen. Het MKB zal in 2013 slechts bescheiden kunnen herstellen met een afzetgroei van 1%. Deze groei zal onvoldoende zijn voor werkgelegenheidsherstel. De werkgelegenheid in het MKB zal in 2013 naar verwachting met 34 duizend personen afnemen.

Meer informatie: EIM – Algemeen beeld van het MKB in de marktsector in 2012 en 2013 (pdf-bestand)