Milde winter en versneld herstel bouw

De bouwproductie steeg mede door de milde winter in de periode januari-mei 2014 met 3,3 procent jaar op jaar. Bovendien laten de indicatoren die de staat van de bouwsector aangeven een stijgende lijn zien. Dit geldt voor de orderportefeuilles, de afgegeven bouwvergunningen en de construction confidence indicator, die het vertrouwen van bouwondernemers meet. De orderportefeuille heeft in maart 2013 het dieptepunt bereikt en sindsdien is de orderportefeuille toegenomen.

Alle branches in de bouw profiteren

De opwaartse bijstelling van de prognose van de bouwproductie in 2014 uit zich in alle branches van de bouw. Voor zowel de woningbouw, utiliteitsbouw als de grond-, wegen- en waterbouw (gww) verwachten wij in 2014 positieve groeicijfers. De productie van de woningbouw zal naar verwachting 1,25% stijgen. De gww heeft het meest geprofiteerd van de milde winter. Dit resulteert in een verwachte groei van 2,5%. De utiliteitsbouw zal met 4,75% de grootste groei laten zien. Dit komt door het versnelde herstel van de bouwsector in combinatie met de toename van de bedrijfsinvesteringen.

Aanverwante sectoren profiteren mee

Ook aanverwante sectoren, zoals de hout- en bouwmaterialenindustrie, ingenieurs, installateurs en architecten profiteren van het herstel van de bouwsector. De architecten, die aan het begin van het proces zitten, laten sterke groeicijfers zien.

Bron: ABN Amro