Vooral meer zelfstandigen zonder personeel in de commerciële dienstverlening

Koploper is de commerciële dienstverlening, waar het aantal zelfstandigen zonder personeel groeide van 214 duizend personen in 2002 naar 302 duizend personen in 2010. Het gaat hierbij vooral om de zakelijke dienstverlening. In de nijverheid (hoofdzakelijk bouw en industrie) groeide het aantal zelfstandigen zonder personeel, terwijl het aantal werknemers afnam. Het aantal zelfstandigen zonder personeel liep op van 84 duizend in 2002 naar 124 duizend in 2010, maar het aantal werknemers daalde in dezelfde periode van ruim 1,4 miljoen naar ruim 1,2 miljoen. Alleen in de landbouw, bosbouw en visserij was sprake van een afname in het aantal zelfstandigen.

Bron: CBS