Het aantal starters lag over de eerste acht maanden van 2018 met 15% fors hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters in 2018 de 150.000 nadert en daarmee opnieuw een recordhoogte bereikt. Door digitalisering en structurele wijzigingen op de arbeidsmarkt, zoals een hogere pensioenleeftijd en behoefte aan flexibiliteit, blijft het aantal starters ook de komende jaren hoog.
Meer starters door aantrekkelijk economisch klimaat
In de eerste acht maanden van het jaar zijn er bijna 104.000 nieuwe ondernemers gestart. Dit is een stijging van 15% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Het huidige economische klimaat is dan ook op alle fronten aantrekkelijk voor startende ondernemers:

  1. De economische groei houdt aan.
  2. Dankzij online platformen als Uber, Werkspot en Deliveroo kunnen zelfstandigen relatief eenvoudig aan opdrachten komen.
  3. De krapte op de arbeidsmarkt neemt toe voor bepaalde beroepsgroepen (ICT, Zorg, Transport, Bouw) waardoor het lucratief kan zijn om als zzp’er aan de slag te gaan.

Explosieve groei in bouw en transport
Vooral in de transport & logistiek en de bouw is het aantal starters in de eerste acht maanden van het jaar explosief gestegen, met respectievelijk 42% en 40%. De bouw profiteert nog altijd van een sterke woningmarkt en de daaruit voortkomende vraag naar verbouwingen. In de transport & logistiek zorgen vergrijzing, economische groei en een lage instroom van jongeren voor een grote vraag naar zelfstandige chauffeurs voor de binnenlandse markt. Daarnaast is er een groeiende vraag naar zelfstandige pakketbezorgers doordat consumenten steeds vaker online aankopen doen.
Aantal starters in 2018 naar nieuw hoogtepunt
Gezien de sterke stijging van het aantal starters tot nu toe dit jaar, in combinatie met het aanhoudend gunstige economische klimaat, verwacht het ING Economisch Bureau dat het aantal starters in 2018 met circa 10% groeit. Daarmee nadert het aantal starters dit jaar de 150.000, wat opnieuw een recordhoogte is.
In tien jaar tijd is de animo voor het ondernemerschap toegenomen. In 2009 was 1,2% van de totale beroepsbevolking starter, in 2018 is dit naar verwachting 1,7%. Katinka Jongkind, econoom mkb bij het ING Economisch Bureau: ‘Dit komt onder meer door structurele wijzigingen op de arbeidsmarkt, zoals een hogere pensioenleeftijd en meer behoefte aan flexibilisering. Maar ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en verdienmodellen spelen een rol. Door digitalisering wordt het bijvoorbeeld voor zelfstandigen steeds eenvoudiger om via online platformen opdrachten te vinden of diensten aan te bieden. De verwachting is dat het aantal starters ook de komende jaren hoog zal zijn.’
Bron: ING