In de maand juli zijn er 13.717 bedrijven gestart. Dit is 1% meer dan in juli 2014. Toen waren er 13.603 starters. Het aantal zzp’ers groeide met 8.727. Dit is een toename van 4% ten opzichte van juli vorig jaar. Het midden- en kleinbedrijf laat een daling van het aantal starters van 11% zien. In alle provincies nam de afgelopen maand de aanwas van nieuwe bedrijven toe.

Tegenover starters staan ook bedrijven die gestopt zijn. In totaal waren dit er in juli 7.873. Vergeleken met juli 2014 daalde het aantal stoppers met 2%. Het aantal zzp’ers dat de stekker eruit heeft getrokken was 3% lager dan in juli 2014. Binnen het mkb is sprake van een daling met 9%. Ook de blijvende en stevige daling van het aantal faillietverklaringen wijst op economisch herstel. Het totaalbeeld blijft nog steeds onder 2014. In juli was het aantal 480, een daling met 21% ten opzichte van juli 2014. Bij de zzp’ers daalt dit aantal met 20% (van 132 naar 110). Binnen het mkb daalt het aantal faillietverklaringen van 341 naar 263, wat overeen komt met een daling van 30%.

Bron: KvK